chasseur سیاسی اصولگرا سیاسیون انتخابات

chasseur: سیاسی اصولگرا سیاسیون انتخابات اصولگرایان نامزد نهایی ریاست جمهوری انتخابات مجلس دهم انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه۶.۴ درصد تورم ایجاد می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه جهت هر ایرانی، می تواند در سال اول اثر تورمی معادل

هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه۶.۴ درصد تورم ایجاد می‌کند

هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه۶.۴ درصد تورم ایجاد می کند

عبارات مهم : مرکزی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه جهت هر ایرانی، می تواند در سال اول اثر تورمی معادل زیاد کردن ۶.۴ درصد داشته باشد.

به گزارش ایلنا، دولتها به علت محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه های مورد نظر خود دارای قید و بند هستند؛ به نحوی که بعضی دولتها ممکن است به دلایل متفاوت اقتصادی اعم از زیاد کردن تقاضای کل و خروج از رکود یا اقتصاد سیاسی )انتخاباتی( میل به داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را زیاد کردن دهند و کسری بودجه ایجاد کنند؛ ولی کسری بودجه ای که در این اوضاع ایجاد می شود، معمولاً از راههای مختلفی تأمین می گردد.

هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه۶.۴ درصد تورم ایجاد می‌کند

در این میان، راه متداول، ایجاد بدهی هست. در بعضی کشورها، شیوه های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، عوض کردن قیمت ارز و عوض کردن قیمت قرار داده ها یا کالاهایی که تأمین کننده آن دولت است )مانند سوخت و حاملهای انرژی( نیز به این روشها اضافه می شود. البته عمده روشهای مذکور، به گونه ای پول پاشی، از منابع دیگر جهت تأمین مخارج دولت به شمار می روند.

اما به طور ویژه، پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام توزیع هلیکوپتری شمرده می شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه جهت هر ایرانی، می تواند در سال اول اثر تورمی معادل

بنا بر تعاریف فنی، ایجاد کسری و تایمن منابع آن از بانک مرکزی، به گونه ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده است و کاستن از اثر گسترش پولی آن وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می شود.

توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و قیمت بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می شود و استفاده از آن جهت کشورهای دچار تورم و با قیمت بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده است و توصیه نمی شود.

بر اساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه قوه مجریه یعنی معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان جهت هر ایرانی، در سال اول اثر تورمی معادل زیاد کردن ۶.۴ درصد داشته باشد و آینده نگری تورم فعلی را از ۱۱.۲ درصد کنونی در امسال به ۱۷.۶ درصد در آخر سال برساند.

هر ۵۰ هزار تومان زیاد کردن یارانه۶.۴ درصد تورم ایجاد می‌کند

در این میان نباید فراموش کرد که احتمال خروج نقدینگی انباشته شده است در حسابهای سرمایه گذاری بانکها به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن درصورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و زیاد کردن شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نیست.

واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs